Allmänna villkor

Nedan hittar du aktuell information som du kan ha nytta av när du anlitar oss.


Att tänka på när du skickar varor med oss

Om inte andra förutsättningar är kända och det framgår av offert eller annan prisuppgörelse, gäller:

 • Som standard ingår i offererade priser leverans med intag och avemballering till slutkund inom MTAB:s linjenät. Orter utanför linjenätet levereras i samlastning och enligt överenskommelse. Särskilda avgifter kan tillkomma för avlägsna lokationer.
 • Alla priser baserade på normala leveransförhållanden. Vid trappbärning utöver inkluderat, kranlyft, truckarbeten m.m. kan speciella avgifter tillkomma.
 • Arbetstid som inte infaller helgfria vardagar 08:00-16:00, samt all eventuell väntetid utom vår påverkan debiteras tillkommande.
 • Öar utan fast broförbindelse är exkluderade i fasta priser, och MTAB lämnar i de fall det önskas pris per tillfälle.
 • Aktuellt drivmedelstillägg tillkommer på transporter utom lokal zon. (se drivmedelstillägg)
 • Trängselskatt tillkommer inom tullzoner med SEK 40 per order. I övrigt reserverar sig MTAB för avgifter, skatter m.m. utöver vår kontroll.
 • Betalningsvillkor är 30 dagar. Därefter tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta.
 • Om inte annat angivits, är priser angivna i SEK exklusive mervärdesskatt
 • MTAB tillämpar NSAB2000 som ansvarsbestämmelser, vilka bland annat begränsar MTAB:s ansvar och reglerar eventuella skador i enlighet med lagen om inrikes vägtransport. Uppdragsgivaren är ansvarig för att vidmakthålla varuförsäkring för transporter och mellanlagring. Mer om NSAB 2000 finns att läsa här (öppnas i ny länk)

Läs mer här (öppnas i ny flik)

MTAB:s ansvarsförsäkring vid service och installation uppgår maximal till 10 miljoner SEK per skada.

Situationen i Ukraina påverkar bränslepriserna globalt på ett mycket snabbt och oberäkneligt sätt. Just nu är priserna på drivmedel på en exeptionellt hög nivå.

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

MTAB justerar drivmedelstillägget en gång per månad, och det baseras på indextalet två månader före aktuell månad. Till exempel baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år.

Aktuellt drivmedelstillägg:

2024-06: 16,49%

2024-05: 16,73%

2024-04: 16,98%

MTAB Sverige AB kommer inte dela någon information vidare till andra företag eller tredje part utan ditt godkännande, annat än om lagen kräver detta. Ett annat undantag är när det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett avtal eller utföra en tjänst från oss. Läs mer om vår integritetspolicy här…

Objektförsäkring är en försäkring du som kund väljer att teckna. MTAB tillhandahåller objektförsäkring som täcker skador på fysiskt gods. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

 • Objektförsäkringen ersätter skador på eller förlust av produkter som kan inträffa under transport.
 • Ersätter skador oavsett MTAB:s vållande eller ej.
 • Ersätter skador upp till produktens hela värde.
 • Gäller utan självrisk.
 • Giltig under hela transporten.

Läs mer om objektsförsäkring (pdf)

Vi på MTAB har som transportör en transportörsansvarsförsäkring enligt NSAB 2000. Denna ger ersättning för skador som vi som transportör är skyldiga till och ger ersättning efter sändningens vikt. Vid andra händelser under transporten bör du som kund teckna en objektförsäkring – då är din produkt säkrad för eventuella yttre omständigheter och skador.

 • Transportörsansvarsförsäkring ingår alltid vid transport.
 • För ersättning krävs att utredning visat att MTAB varit vållande till skadan.
 • Transportörsansvarsförsäkringen är i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2000, med begränsningen och undantag för §6 sr.2 och §27 punkt 3 st1
 • Generellt ligger ersättningsnivån enligt lag på max 150 SEK / kg vid inrikestransporter. Ersättningen gäller endast den del av försändelsen som blivit skadad.
 • Beroende på transportsätt kan NSAB hänvisa till gällande transporträttsliga lagar och konventioner för väg- sjö- eller flygtransport. Ett exempel är CMR-konventionen som reglerar gränsöverskridande vägtransporter inom Europa.

Läs mer här (öppnas i ny flik)

Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss