Packteknik

Vi producerar alla typer av emballage och transportlådor för transporter och förvaring av konstföremål samt montrar och annat utställningsmaterial.

Hantverk som skyddar

Ofta inspekterar MTABs packmästare och packtekniker föremålen på plats på museet, för att sedan bygga lådorna i snickeriet. Sedan avslutas uppdraget med att packa föremålen och tillsluta lådorna hos kunderna.

Grunden för varje låda är en ram tillverkad av plywood. Sen förstärks hörnen, locket och baksidan med extra plywood och lådan kläs med neopolenplast. Resten av lådan avpassas sedan beroende på det föremål som den skall transportera. Unika föremål kräver unika lösningar, och dessa tas fram av våra packmästare i nära samverkan med kunden.

Våra träemballage är godkända för märkning med Jordbruksverkets sundhetsintyg enligt ISPM 15. Märkningen är ett krav för att emballagen skall få användas inom EU och garanterar att träet är behandlat mot skadegörare som riskerar hota EU:s skogar.


Kontakta oss

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Mattias Amundin

Packing Technology
fineart@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss