Installation

MTAB har under många år utvecklat kompetens och erfarenhet som gör det möjligt för oss att ta över hela, eller delar av, installationsarbetet.

Vi tar ansvar

Genom att överlämna ansvaret för att installera och konfigurera dina produkter till oss kan du strömlinjeforma leveranskedjan från tillverkning till maskinens första timme i drift. Vi genomför varje dag en mängd mekaniska installationer av produkter för vitt skilda branscher. Du får en effektivare logistikhantering och dina servicetekniker kan fokusera direkt på de avancerade delarna av installationen.


Kontakta oss

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Ella Ljunglöf

Koordinator, High Tech
hightech.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss