En kvalitetsgaranti för dig som kund

MTAB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 – kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade enligt internationell standard för att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Kvalitet och miljö

För att möta omvärldens krav och förväntningar genomför vi regelbundet förbättringar av vårt ledningssystem. Vi gör kontinuerliga uppföljningar med interna och externa revisioner för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Hos oss kan du känna dig trygg med att du alltid får en hög service och en säker leverans av tjänst, oavsett vad ditt ärende gäller.


Alla länder

Certifieringen gäller för våra verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Samtliga medarbetare har tillgång till våra rutiner och arbetssätt inom alla delar av verksamheten.

Vi mäter kontinuerligt kundnöjdheten och vid senaste mätningen Q1 2021 svarade 96% av kunderna att de var mycket nöjda eller nöjda.


Utveckling av arbetet för en hållbar miljö

För MTAB har hållbarhet och miljö ständigt varit en aktiv fråga. Redan i affärsidén beskrivs att verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljö. Våra nya lokaler i Stockholm har bl.a. solceller i fasaden och vi använder bergvärme och bergkyla för att reglera temperaturen i lokalerna. Självklart är den elektricitet vi förbrukar förnybar. Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 är en garanti för vårt ständiga förbättringsarbete.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss