Lager och magasin

I våra moderna och ändamålsenliga lokaler möter vi många behov av förvaring som kräver extra omsorg.

Säkerhet och specialanpassning

I klimatiserade och tempererade magasin med extra hög säkerhet förvarar vi föremål som är extra känsliga. Vi vet dock att lokalerna utgör grundförutsättningen men handhavandet är det som gör den största skillnaden. Vi har lager i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Horsens, Oslo och Helsingfors.

Vi har även möjlighet att sköta lagerhantering med flera olika tilläggstjänster.


Kontakta oss

Inom lager och magasin erbjuder vi

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Gustav Persson

Manager, Warehousing
gustav.persson@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss