Säkra din produkt

Goda rutiner, lång erfarenhet och en hög kvalitet ger de bästa av förutsättningar till säkra transporter. Men att transportera teknisk utrustning och konstföremål är alltid förenat med risker.

Objektsförsäkring

Objektförsäkring är en försäkring du som kund väljer att teckna. MTAB tillhandahåller objektförsäkring som täcker skador på fysiskt gods. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

  • Objektförsäkringen ersätter skador på eller förlust av produkter som kan inträffa under transport.
  • Ersätter skador oavsett MTAB:s vållande eller ej.
  • Ersätter skador upp till produktens hela värde.
  • Gäller utan självrisk.
  • Giltig under hela transporten.

Läs mer om objektsförsäkring (pdf)


Transportörsansvarsförsäkring

Vi på MTAB har som transportör en transportörsansvarsförsäkring enligt NSAB 2000. Denna ger ersättning för skador som vi som transportör är skyldiga till och ger ersättning efter sändningens vikt. Vid andra händelser under transporten bör du som kund teckna en objektförsäkring – då är din produkt säkrad för eventuella yttre omständigheter och skador.

  • Transportörsansvarsförsäkring ingår alltid vid transport.
  • För ersättning krävs att utredning visat att MTAB varit vållande till skadan.
  • Transportörsansvarsförsäkringen är i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2000, med begränsningen och undantag för §6 sr.2 och §27 punkt 3 st1
  • Generellt ligger ersättningsnivån enligt lag på max 150 SEK / kg vid inrikestransporter. Ersättningen gäller endast den del av försändelsen som blivit skadad.
  • Beroende på transportsätt kan NSAB hänvisa till gällande transporträttsliga lagar och konventioner för väg- sjö- eller flygtransport. Ett exempel är CMR-konventionen som reglerar gränsöverskridande vägtransporter inom Europa.

Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss