Visselblåsarpolicy

På MTAB Group vill vi driva ett företag som inte bara följer, utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss. Förtroendet från våra kunder, leverantörer och partner samt från det samhälle vi är en del av.  

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull, och vi vill främja en öppen dialog.  

För MTAB är det viktigt att oegentligheter eller oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt.  

Det är därför viktigt att kunder, leverantörer, intressenter och inte minst anställda har möjlighet att fritt utbyta erfarenheter. Vi är dock medvetna om att det kan finnas situationer där det kan vara svårt att ge information eller rapportera om erfarenheter om företaget eller om anställdas beteenden genom normala kanaler.  

Om du är orolig för eller misstänker att någon bryter mot våra regler kan du kontakta din chef och berätta om din oro. Vi har också ett system för visselblåsning där du kan anmäla din oro.  

I vårt system för visselblåsning kan du – säkert och anonymt – rapportera om oegentligheter eller olagligheter i samband med aktiviteter som rör företaget. 

Rapporten går till Whistleblower Partners Screening Service, se https://whistleblowerpartners.com/sv/losningar/screening-tjanst/ som är en oberoende rapporteringskanal med sakkunskap om hantering av alla typer av rapporter – brott, missbruk eller annan oönskad verksamhet.  

Du hittar systemet för visselblåsning på denna länk.

Kontakta oss