Nordens ledande
leverantör av specialtransporter

Värdefulla och känsliga föremål samt teknisk utrustning är vår specialitet. Med 50 års erfarenhet av transporter, hantering och förvaring kan vi bistå i många olika typer av projekt.

Kontakta oss

Brought to you by: MTAB

Vårt löfte är att vi alltid levererar kundanpassade lösningar på dina specifika behov av såväl transporter som tillhörande tjänster – alltid genomförda av vår utbildade personal.

Vår verksamhet rymmer FineArt, HighTech och Warehousing och möter många olika typer av behov. Bland våra tjänster finns konstlager, egen packteknikavdelning, installationer, funktionstester av teknisk utrustning och last mile services.

MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Vi arbetar bland annat med


Lokal närvaro i Norden med världen som arbetsplats

  • Filialer i Sverige, Norge, Danmark och Finland
  • ISO certifierade enligt 9001
  • Internationellt nätverk av samarbetspartners
  • Medlemmar i ICEFAT, Artim, Teneso och Tecdis

Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss