Om oss

MTAB har allt sedan starten arbetat i tätt samarbete med våra kunder för att möta de behov som funnits. Idag ser vi en utökad efterfrågan på tjänsterna utöver själva transporten, det rör allt från installationer av högteknologisk utrustning till projektledning och utställningsplanering. I centrum för vår verksamhet står våra medarbetares stora kompetens och ett fokus på hållbarhet.


En lång historia av logistik

Allt började år 1968 i Stockholm med en transportlösning för känsliga och svårfraktade produkter. Verksamheten tog fart och kom att bli betydande inom transport av museala föremål och känslig datautrustning. IBM och ett större museum var bland de första kunderna – två marknader som varit tätt förknippade med verksamheten sedan dess.

1981 tillträdde Stefan Fors som VD och ägare. Tjänsterna utvecklades och MTAB kom att bli Nordens ledande leverantör inom branschen. Lastbilar införskaffades, personal anställdes och kontrakt på lagerlokaler tecknades.

Tjänsterna grundade sig i den initiala idén med transport av känsliga produkter – men erbjudandet breddades till en kundnära helhetslösning med transport, hantering och förvaring.

1994 etablerade MTAB sin verksamhet i Göteborg och strategin att bli en nationell leverantör stakades ut. I början av 2000-talet skedde en betydande expansion. 2008 etablerades MTAB i Danmark. Efter 30 år som VD lämnade Stefan Fors över ledarskapet till sin son Simon Fors som fortsatte den nordiska expansionen till Norge och Finland.

Våra partners


MTAB Tour Logistics

Våra samarbeten


ICEFAT

ARTIM

Tecdis

Kvalitet & miljö

MTAB är certifierade enligt ISO 9001 detta innebär att vi som företag följer ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade enligt internationell standard för att säkerställa ett systematiskt kvalietsarbete.

Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss