Museal verksamhet

Museernas har en unik roll som bevarare av vårt gemensamma kulturarv. I samarbete med museer runt om i världen har MTAB packat, transporterat, förvarat och monterat verk så att dessa kunnat möta, och glädja, människor runt om i världen.

Bred och lång erfarenhet

MTAB kan, och har, tagit ansvar för allt från att hantera enstaka verk till att samordna hela utställningar och även tillverka montrar och hänga verk. Att bevara museernas samlingar för framtiden är en stor och viktig uppgift och i våra magasin har vi möjlighet att möta många olika typer av specialbehov.


Kontakta oss

Tjänster vi erbjuder


Jessica Åhlgren

Koordinator, FineArt
fineart.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss