Copy och print

Genom att anlita MTAB High Tech Logistics för att hantera och installera er tekniska utrustning för kontor eller grafisk industri skapas en väl sammansatt transportkedja, från beställning till maskin i drift. Resultatet blir en effektiv logistikhantering med projektsamordning och punktliga leveranser.

Från konfiguration till drift

Transport av teknisk utrustning kräver varsam hantering och vår personal är specialutbildade och har lång erfarenhet inom området. Personalen besitter en bred teknisk kunskap, då skrivarsystem och liknande system ofta kräver avancerad konfiguration, installation och igångsättning. Om behov finns kan vi självklart hjälpa till med att ombesörja bortforsling, dataradering och avfallshantering av elektronikavfall.


Kontakta oss

Tjänster vi erbjuder


Ella Ljunglöf

Koordinator, High Tech
hightech.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss