En kvalitetsgaranti för dig som kundFör att möta omvärldens krav och förväntningar genomför vi regelbundet förbättringar av vårt ledningssystem. Vi gör kontinuerliga uppföljningar med interna och externa revisioner för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Hos oss kan du känna dig trygg med att du alltid får en hög service och en säker leverans av tjänst, oavsett vad ditt ärende gäller.

“Hög kvalitet i allt vi gör är en del av MTAB:s dna och har alltid varit det. Att vi är certifierade enligt ISO-standarden 9001 är en bekräftelse på att vårt kvalitetsarbete håller högsta standard och ett löfte till dig som kund att vi ständigt kommer att arbeta för att bli bättre.”

— säger MTAB:s VD Simon Fors.

Alla länder

Certifieringen gäller för våra verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Samtliga medarbetare har tillgång till våra rutiner och arbetssätt inom alla delar av verksamheten.

Vi mäter kontinuerligt kundnöjdheten och vid senaste mätningen Q1 2021 svarade 96% av kunderna att de var mycket nöjda eller nöjda.

Utveckling av arbetet för en hållbar miljö

För MTAB har hållbarhet och miljö ständigt varit en aktiv fråga. Redan i affärsidén beskrivs att verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljö. Våra nya lokaler i Stockholm har bl.a. solceller i fasaden och vi använder bergvärme och bergkyla för att reglera temperaturen i lokalerna. Självklart är den elektricitet vi förbrukar förnybar. Just nu arbetar vi för att även bli certiferade enligt ISO 14001 – miljö.Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss