Tullhantering

Vid importer, inlån eller exporter uppstår ofta frågor kring tullhanteringen.

Med världen som arbetsplats

Våra experter kan bistå i all hantering av dokumentation och ge råd kring olika lösningar. Genom att anlita MTAB vet du att tullhanteringen blir korrekt utförd och att regler och lagstiftning följs.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Mikael Ekman

Koordinator, FineArt
fineart.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss