3PL

Möjligheterna för lagerhållning är A och O för ett lyckat logistikprojekt.

En engagerad partner

Om du inte har egen lagerverksamhet ansvarar vi gärna för både lager och distribution åt dig genom våra tjänster för 3PL. Oavsett om det gäller enskilda uppdrag eller stora logistikprojekt kan du känna dig trygg med vetskapen att dina varor är i säkra händer under hela uppdraget. Vi erbjuder klass 3 säkrade faciliteter med bevakning dygnet runt.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Gustav Persson

Manager, Warehousing
gustav.persson@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss