Säkerhetstransporter

MTAB kan erbjuda många olika typer av säkerhetstransporter.

Rutin och kunskap

Våra lastbilar är utformade med GPS-positioneringssystem och geofencing där färdvägen är inläst i förväg och eventuella avvikelser från rutten larmas till säkerhetsföretag och i förekommande fall polis. Där finns också sedvanligt överfallslarm. Bilarna har dubbla kurirsäten och är även förstärkta. Vi erbjuder även transporter med följebilar om så efterfrågas.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Marcus Havljung

Koordinator, High Tech
marcus.havljung@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss