EFFEKTIVARE INSTALLATIONER AV RÖNTGENSYSTEM

Under de senaste åren har det svenska medicinteknikföretaget Mediel effektiviserat och rationaliserat sin installations- och serviceverksamhet. Företagets egen servicepersonal har kunnat fokusera mer på kundnära tjänster i och med att man outsourcat logistik- och installationstjänsterna till MTAB.

Den svenska marknaden för medicinteknisk utrustning har upplevt ett kraftigt prisfall de senaste åren, främst på grund av att landstingens budgetar blivit stramare samtidigt som antalet patienter ökar vilket leder till att kraven på utrustningens tillgänglighet ständigt ökar. För att tackla den utvecklingen gjorde Mediel en analys och genomlysning av sin installations- och serviceprocess.

– Det resulterade i att vi tvingades reducera vår fasta personal med två tjänster på grund av kostnadsskäl, berättar Bernt Gustavsson, Chef Eftermarknad och marknadsansvarig för nordöstra region inom Mediel. Det tvingade oss också att bli lite mer smarta och utnyttja vår personals specialkompetens på bästa sätt.

Tidigare hade Mediels egen servicepersonal även skött all den tunga mekaniska installationen av de komplexa och stora systemen man säljer till svenska sjukhus.

– Det var ett tidsödande arbete då närmare 45 procent av våra egna resurser användes till installationer. Vi ville få mer tid till att ge stöd åt våra kunders tekniker och till egen utbildning för att säkerställa att vi hänger med i den snabba produktutvecklingen.

Kortare installationstider
Mediel har haft en mångårig relation med MTAB som fraktat det mesta av företagets utrustning. För drygt ett år sedan utvecklades samarbetet i och med att installationsfasen inkluderades i uppdragen.

Vi har utbildat MTABs personal i utrustningarna och den mekaniska installationen och tillsammans med leverantörernas tekniker hanterar de ”grovjobbet”, säger Bernt. Våra tekniker fungerar mer som arbetsledare och kan fokusera sin tid på mer kundnära arbetsuppgifter.

Bernt berättar vidare att installationstiderna har snabbats på betydligt:
– Vi har gått från installationstider på fyra – fem veckor ner till två veckor och i vissa fall enbart en vecka. Vi är mycket nöjda med utvecklingen och samarbetet och planerar att utöka det ytterligare.

Hittills har samarbetet främst gällt installationer i södra Sverige och under våren 2011 har man installerat och driftsatt två Infinix Angiosystem från Toshiba. Först ut var Skånes Universitetssjukhus i Lund. Därefter följde ett takhängt system för kranskärlsröntgen och PCI på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Det utökade samarbetet som Bernt syftar på är i första hand nya installationer i övriga Sverige, men man diskuterar även utveckling av logistik- och lagerhantering.MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss