Nytt huvudkontor i Veddesta, Stockholm

Nu bygger MTAB för framtiden. I Veddesta i nordvästra Stockholm byggs en helt ny typ av kontor och lager. Kvalitet, innovation och säkerhet är ledstjärnor i arbetet. Säker, trygg och effektiv hantering kombineras med tillgänglighet och fullservicelösningar med fokus på hela logistikkedjan.

“Det blir en unik lösning där såväl säkerhets som miljöprestanda har högsta fokus.”

— Säger Simon Fors VD på MTAB.

I över 50 år har vi hjälpt våra kunder att hantera, transportera och förvalta ömtåligt och värdefullt gods. Under den tiden har vi byggt upp en expertis och ett handlag som gjort oss till Nordens ledande leverantör av specialtransporter, logistisklösningar och tredjepartslogistik, 3PL, med verksamhet i såväl Sverige som Danmark, Norge och Finland. Genom kunskap, kreativitet och högt förtroende har vi utfört hundratusentals unika ömtåliga transporter över hela världen och det är vi stolta över.

Vårt hållbarhetsarbete präglar hela verksamheten och vi bedriver ett målmedvetet arbete för att minimera miljöpåverkan i alla led. Genom ett effektivt resursutnyttjande och medvetna val av material och fabrikat strävar vi ständigt efter att vara det självklara valet för den miljömedvetne. Med den nya anläggningen i Veddesta tas nästa steg i utvecklingen av den kvalitet och de helhetslösningar som är MTABs kännetecken.

I toppmoderna lokaler med högsta säkerhetsklass kommer vi kunna erbjuda allt från egna förvaringsytor och showrooms samt konstlager med högsta säkehets- och klimatstandard såväl som utrymmen för konfigurering, funktionstestning och packteknik.

I Veddesta skapas inte bara möjligheter för unika helhetslösningar för såväl konst och museala föremål som för högteknologiska produkter och 3PL-lösningarMTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss