GALJONSFIGURER I SÄKERT FÖRVAR

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg genomgår en stor renovering och tillbyggnad. För att göra arbetet möjligt är utställningarna tillfälligt flyttade och förvarade. MTAB anlitades för att montera ned och flytta de mest svårtillgängliga föremålen.

“Arbetet gick smidigt, trots stora föremål som var monterade i tak och på väggar. Innan vi började planerade och koordinerade vi arbetet. Vissa av föremålen krävde att vi byggde ställningar för en säker förflyttning. En modell hängde i en trappa, ca 6 meter från golv till tak. Vi flyttade bland annat en stor bommast och stora ankare i järn.”

— berättar Mikael Ekman på MTAB.

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg utforskar relationen mellan havet och människan över tid. Museet invigdes 1933 och har sedan dess varit ett uppskattat inslag med många fasta och tillfälliga utställningar. Det stora akvariet har möjliggjort en nära kontakt med livet under vattenytan för besökarna. Men nu väntar andra tider – museet är i behov av renovering och tillbyggnad. Sjöfartsmuseet Akvariet beräknas öppna igen under 2021. Under hösten 2018 påbörjades utrymningen av lokalerna inför att arbetet skulle börja.


OTYMPLIGA OCH STORA FÖREMÅL

Jessica Lindevall, konservator på Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, berättar att det var många ömtåliga och skrymmande föremål som behövde maka på sig inför renoveringen. – Flera av föremålen har inte flyttats på många år. Nu när vi var tvungna att utrymma lokalerna, tog vi in resurser till de mest svårtillgängliga utrymmena. Det var många otympliga och stora föremål som skulle flyttas.

GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR

Utställningsföremålen förvaras till det att museet återinvigs. De flesta föremålen flyttades till specialbyggda pallar, för att underlätta museets egna arbete framöver.

– Arbetet med MTAB gick väldigt smidigt. De arbetade snabbt och hade väl genomtänkta tekniska lösningar. Många av föremålen var otympliga. Bland annat hade vi en bronskanon på över 2 ton som skulle flyttas. Och stora galjonsfigurer, många flera meter höga, som monterades ned från en vägg och forslades ned för en trappa.

Mikael Ekman Stewart förklarar att ett sådant här arbete kräver att MTAB:s konsthanterare hittar lösningar utifrån förutsättningar som ges på plats. Specialbyggda ställningar blev lösningen under det här uppdraget, allt för att säkerställa att föremålen inte skadas under förflyttningen.MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss