SAMARBETE MED FOTOT I FOKUS

Fotografiska är inget vanligt museum. Faktum är att ordet ”museum” är exkluderat ur namnet då Fotografiska, med sina många verksamheter, är en internationell mötesplats om och för fotografi. Sedan invigningen 2010 sköter MTAB merparten av transport och lagerhållning av utställningar.

På Fotografiska öppnar sig en spännande värld av olika intryck. Här visas utställningar från världskända ikoner, men även okända bildkonstnärer som väntar på att bli upptäckta. Utställningarna varierar från svartvitt foto till videoinstallationer, från tidigt 1900-tal till extremt modern samtidskonst. Syftet är att utställningarna alltid ska vara aktuella och samtidigt nå ut till en bred publik. Men det är inte bara bildkonsten som är i fokus, med konceptet Fotografiska For Life lyfts viktiga samhällsfrågor upp till ytan med hjälp av det fotografiska uttrycket.

MTAB är alltid extremt professionella i allt de gör. Allt ifrån upphämtning och avlastning på plats till bokning och genomförande samt deras möjligheter att ständigt anpassa sig utefter våra specifika behov. Deras flexibilitet är nyckel till mycket av det som vi gör

— Säger Johan Vikner.

Johan betonar att när det kommer till utställningstransporter är kvaliteten extremt viktig. I många fall är det väldigt stora värden som ska hanteras. Kraven är högt ställda på hantering, paketering, emballering, och lagerhållning. Att kvaliteten är hög och beständig i alla led är en förutsättning. Lagerhållningsmöjligheterna är även något som är av stor betydelse för en verksamhet som Fotografiska. På lagret i Bromma förvarar MTAB verk som behöver mellanlagras inför kommande utställning men även en stor del av de verk som är i Fotografiskas ägor.

”Koppling mellan både lager och transport hos samma leverantör är väldigt värdefullt. Nu är det så enkelt för oss att veta vad som förvaras var, det är väldigt smidigt att beställa transporter av verk, ytterligare en faktor som ökar vår flexibilitet avsevärt” säger Johan Vikner.

Ytterligare en bidragande faktor till att Fotografiska valde MTAB var den höga miljömässiga medvetenheten. Fotografiska verkar utifrån målsättningen att vara ett grönt hus och arbetar miljöfokuserat på alla avdelningar och i alla led.

”Miljöfokus var även en del som vi prioriterade i valet av MTAB som samarbetspartner. MTAB har på eget initiativ alltid sett till möjligheter att minska utsläppen så mycket det bara går” forsätter Johan.

Ett fortsatt lyckat samarbete med Fotografiska ser Johan som en självklarhet och poängterar att framtiden kommer att erbjuda många spännande utmaningar.MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss