Konservator-
tjänster

Genom att erbjuda konservatortjänster kan MTAB ge ytterligare stöd och trygghet åt kunder med känsliga och värdefulla föremål.

Din trygghet

Vi kan erbjuda rådgivning kring hur ditt föremål ska packas, hanteras eller installeras. Vi kan även bistå med tillståndsrapport/condition report och syning av verk inför utlån och utställningar samt vid installation och projektledning. Konservatortjänsterna genomförs efter internationella etiska riktlinjer och bedömer risker kring hantering av konstföremål och olika förutsättningar kring ljus, klimat, skadedjur, brand och säkerhet.

MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Elisabeth Geijer

Konservator, FineArt
fineart.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss