Utställnings-
service

Att producera en utställning innebär mycket planering. Ofta krävs det produktion av montrar eller andra specialanpassningar av lokaler för bästa möjliga förutsättningar för utställningen eller visningen.

Planering och genomförande

Vår packteknikavdelning kan, utöver att bygga specialutformade transport och förvaringslådor, även bygga olika typer av montrar och specialanpassningar. Våra medarbetares långa erfarenhet av att hantera, och montera, konst och museala föremål innebär en stor förståelse för de särskilda behov som finns vid hantering av utställningar av olika slag.

MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Anna Busch

Koordinator, FineArt
finart.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss