Logistikplanering

MTAB kan bistå olika typer av verksamheter i planeringen av sin logistik. Allt från mindre projekt till att helt ta över hanteringen av logistikflöden.

Logistikflöden

Genom att ta stöd och hjälp av vår kompetenta personal kan ni fokusera på er kärnverksamhet och vara säkra på att logistikflödena hanteras på bästa sätt. Kontakta våra logistikplanerare för att diskutera just dina behov.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Rolf Svenléen

Business Area Manager,
High Tech
hightech.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss