Utbildning

MTAB:s medarbetare har en palett av olika kunskaper och erfarenheter inom hantering och transporter av känsliga och värdefulla föremål. Vi kan erbjuda utbildningar inom t.ex. konstförvaring, packteknik, logistikplanering och montering och hängningar.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Marcus Havljung

Koordinator, High Tech
marcus.havljung@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss