Hängningar

Att hänga och montera konst är något som kräver noggrannhet, precision och kunskap.

Precision och noggranhet

MTAB:s medarbetare har medverkat vid hängningar av många utställningar såväl som enstaka verk och du kan vara säker på att arbetet blir väl utfört när du anlitar MTAB.

En logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Alexander Hansson

Koordinator, FineArt
fineart.se@mtab.se


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss