TUNGHANTERING AV MAGNETKAMEROR FRÅN PHILIPS

Philips Medicinska System är ledande leverantör av magnetkameror i Sverige. Varje leverans av de drygt 5 ton tunga kamerorna förbereds i månader. Det kallar vi tunghantering. Peter Mylly, erfaren projektledare på Philips, har järnkoll på alla de tusentals detaljerna i projekten.

Att installera en magnetkamera, MR, kan jämföras med ett mellanstort byggprojekt där en rad leverantörer med olika specialiteter ska samordnas.
– Vi förbereder en installation mycket noggrant där vi har möten med alla berörda på sjukhuset och övriga berörda leverantörer för att gå igenom de tekniska förutsättningarna. Bland annat deltar MTAB, som hjälper oss med det kritiska momentet när kameran ska in på plats, säger Peter Mylly .

Bra samarbete
Vid projektmötena med sjukhusrepresentanter går Philips och MTAB igenom transportvägarna inne i sjukhuset från den plats där kameran tas in. Det krävs ofta att dörrpassager vidgas och även att väggar får monteras ner för att kameran ska komma på plats.
– Allt måste klaffa vad gäller rätt tid, rätt plats och rätt sätt i samband med inlyft av ett MR-system. Vi har ett bra samarbete med MTAB och deras projektledare som hanterar leveranserna. De har också full kontroll på försäkringar och tecknar tilläggsförsäkringar vid lyften.

Installation under en dag
När MR-kameran kommer till sjukhuset har Philips en eller två av sina installationsingenjörer på plats, beroende på komplexiteten i uppdraget. Arbetsstyrkan från MTAB består av 3–5 man.
Att lyfta och transportera in MR-kameran till rätt plats kan ta upp till en dag, berättar Peter Mylly. Sedan fortgår installationen under ytterligare några veckor, tills kameran kan användas av sjukhuset.

10-15 kameror per år
En MR-kamera är en stor investering, upp mot 20 miljoner kronor. Sedan tillkommer kostnader för byggnationer vid installation och iordningställande av de olika rummen som krävs vid användandet av kameran. Ett komplett system består också av en rad kringutrusningar, bland annat väger de stora elektronikskåpen över 800 kilo styck.
För MTAB är installation av MR-kameror inte ovanligt. Det blir ca 10–15 kameror per år runt om i Sverige och Norden.
– MTAB har så stor kunskap kring installationer av våra MR-kameror att vi använder dem vid varje uppdrag oavsett var i Sverige det sker, berättar Peter Mylly.MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss