KONSTEN FLYTTAR TILL SKÄRGÅRDEN

Artipelag har på kort tid etablerat sig som en mötesplats för konstintresserade. På drygt 10 000 kvm ryms en stor konsthall, eventlokalen Artbox, butik och två restauranger.  Den unika byggnaden är placerad bland tallar och klippor någon mil utanför Stockholms city.

Redan år 2000 fick Björn Jakobson, grundare av det välkända företaget BabyBjörn, idén att skapa en vacker byggnad för konst- och kulturupplevelser någonstans i Stockholms skärgård.

Tillsammans med framlidna arkitekten Johan Nyrén skapades en naturnära byggnad, klädd i tjärade, vankantade furuplankor och varsamt placerad bland tallar och klippor med utsikt över Baggensfjärden, i Värmdö utanför Stockholm. Huset är storleksmässigt i nivå med de största av Sveriges statliga muséer och utställningsinstitutioner.

OMSKRIVNA UTSTÄLLNINGAR

Under ledning av konsthallschef Bo Nilsson har Artipelag producerat en rad omskrivna utställningar sedan starten 2011. Vi frågade Frida Andersson, Assistant curator, om Artipelag som konsthall och vad man vill uppnå?
–      Vi vill göra gränsöverskridande utställningar av såväl klassisk- som modern- och samtidskonst, men också med konstens gränssnitt mot konsthantverk och design. Vi vill visa spännande konstnärskap, både svenska och internationella, och skapa möten med konstnärer som tidigare inte har visats i Sverige.
Enligt Frida så uppfyller Konsthallen de allra högsta kraven på klimat och säkerhet enligt internationell museistandard. Lokalerna är anpassade att visa äldre konst och känsligt material med stora krav på stabilt klimat.

HÖGA KRAV FRÅN UTLÅNARE

Då Artipelag inte har ett eget team med utställningstekniker är det många hantverkare, transporter och utställningstekniker att koordinera. MTAB har varit delaktig i flera av de utställningar som producerats.
– Artipelag har stora krav på leverantörer av såväl konsttransporter som hantering av konst. Det är viktigt att kunna lita på dessa leverantörer, eftersom vi i vår tur har höga krav på oss från våra långivare, säger FridaMTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss