TERRAKOTTAARMÉN PÅ ÖSTASIATISKA

Delar av den världsberömda terrakottaarmén från Kina visades på Östasiatiska museet i Stockholm under 2011. Utställningen var unik eftersom den visades i en mycket spektakulär miljö och även innehöll nyare fynd från andra liknande gravplatser. Över 350 000 besökare såg utställningen.

MTAB hanterade hela transportuppdraget från Xian till Stockholm och åter till Kina. I uppdraget ingick också att packa ner alla föremålen.

Totalt var det ca 75 kubikmeter med en totalvikt på ca 12 ton unika kulturskatter som transporterats till Sverige. Först med vägtransport i fyra konstbilar till Peking, sedan med flyg till Köpenhamn och därefter med två konstbilar med släp till Stockholm.

– Det var ett fantastiskt, komplicerat och stort uppdrag, säger Jennifer Nilsson, MTABs projektledare på avdelningen för Konst & Utställningar, som administrerade hela transporten. Vår samarbetspartner i Kina, speditionsföretaget Huaxie, transporterade hela utställningen från Xian till Beijing med fyra lastbilar och lastade sedan den på ett transportflyg till Köpenhamn.

I Köpenhamn togs föremålen emot av en kurir från Östasiatiska som var med hela vägen till Stockholm. Utställningen förtullades på MTABs säkerhetslager och därifrån kördes utställningen under några dagar till museet.

– Några av lådorna var för stora för att tas in i bergrummet, så vi byggde ett tält utanför ingången där lastbilen kunde köra in och där vi packade upp föremålen, berättar Jennifer. Vi byggde också en temporär transportväg på 63 meter så att lådorna inte skulle vibrera när vi drog dem på plats.

Östasiatiska museets konservatorer var i Xian och under sju dagars intensivt arbete  kontrollerades och packades de 316 föremål som visades.

De flesta föremålen packades i separata innerlådor som placerades i större transportlådor. De stora terrakottasoldaterna och bronsvagnen med de fyra hästarna tog tre dagar att packa. Figurerna placerades först stående i de specialanpassade lådorna, innan de lades ned och locket sattes på.MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss