TRANSPORT AV JONKÄLLA FRÅN CATANIA TILL LUND

I Lund välkomnades en väldigt speciell resenär, nämligen en jonkälla från Laboratori Nazionali del Sud, Italien. Jonkällan är en anläggning som producerar positiva eller negativa joner avsedda för bland annat partikelacceleratorer.

“Varje uppdrag ställer unika krav på vår kompetens, transporten av jonkällan var inget undantag. Med noggranna förberedelser och ett fokus på säkerhet i varje led är nu jonkällan levererad.”

— Säger Stefan Fors på MTAB.

VÄRLDENS MEST KRAFTFULLA NEUTRONKÄLLA

Från Catania på Sicilien gick den 2 500 kilometer långa färden mot jonkällans nya hem: forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC i Lund, Sverige. Leveransen av jonkällan är ett steg i byggandet av den mest kraftfulla neutronkällan i världen.

TRANSPORTEN PLANERADES IN I MINSTA DETALJ

Att transportera en jonkälla är ett uppdrag som kräver noggrann detaljplanering och ett stort fokus på säkerhet. Inför transporten gjorde MTAB en utredning tillsammans med uppdragsgivaren, där vi beslutade om bästa möjliga emballerings- och packmetod. Last och rutt planerades i detalj.

De mest känsliga delarna av utrustningen försågs med vibrations- och stötlarm som övervakades med GPS under hela färden. Larmens tillstånd registrerades löpande under transporten. Föraren hade en separat larmanordning i hytten. Om ett larm löstes ut fanns instruktion om att stanna bilen, kontrollera lastförankringen och hålla kontakt med laboratoriet på Sicilien.MTAB är en logistikpartner längs hela vägen

Före

Vi planerar, strukturerar, konstruerar packmaterial och hanterar logistikflöden. Vi funktionstestar, konfigurerar och packar för säker transport.

Under

Med specialutformade fordon och utbildad personal transporterar vi känsligt gods i Norden och hela världen.

Efter

Vi säkerställer att dina föremål når hela vägen fram till användning genom tjänster som uppackning, installation och positionering. Vi erbjuder även bortforsling samt återvinning av emballage.


Låt oss lösa dina logistikutmaningar

Kontakta oss